Undervurderet vidundermiddel: Håndvask.

Sunde børn (og familier) med små midler

Beskyttelsen mod vira og hygiejneforanstaltninger mod udbredelsen af sygdomme har været et stort emne i forbindelse med COVID-19. Tandbeskytter og håndalkohol er en mangelvare i hele verden. Heldigvis findes der et ganske enkelt, men meget effektivt middel mod Corona & Co.: Håndvask! Det beviser også spændende studier* i forbindelse med børnesundheden.

Vand & sæbe mod infektioner

Manglende hygiejne resulterer i mange fattige lande i diarre, lungebetændelse og hudinfektioner. I disse lande dør derfor – også uden Coronavirus – ca. 3,5 millioner børn hvert år. Hvilken effekt håndvask med sæbe har på børns sundhed er blevet dokumenteret i et studie med imponerende tal. Og disse er også interessante for industrilandene i disse Corona-tider.

-50% lungebetændelser*

Via instruktionen i håndvask med vand og sæbe var det muligt at reducere lungebetændelser ved børn under 5 år med 50%*, diarresygdomme ved børn under 15 år endda med 53%*. Også hudinfektioner gik tilbage med over 30%*. Særligt i fattige lande: Selv med snavset vand kunne børns sundhed forbedres betydeligt takket være brugen af sæbe. Sygdomme blev derudover selv inddæmmet, når kun de voksne vaskede sine hænder grundigt – endnu bedre var resultatet naturligvis, når også børnene også holdt sig til den nye hygiejneprocedure.

Mindre sygdom hos vuggestue- og børnehavebarn

Men også i industrilandene blev der registreret bemærkelsesværdige resultater. Studier i børnepasningsinstitutioner i Canada, USA og Australien** viser, at luftvejssygdomme og forkølelser blev reduceret med op til 32%** på grund af grundig håndvask.

Hvis der derudover anvendes desinfektionsmidler i offentlige institutioner, ville der kunne opnås et endnu bedre resultat***:

  • færre luftvejssygdomme i familier med vuggestue- og børnehavebørn
  • færre tilfælde af dårlig mave og forkølelser i vuggestuer og børnehaver
  • færre forsømmelser ved skolebørn
  • mindre dødelighed på hospitaler

Kravene var ikke svære. Man skulle vaske hænderne efter toiletbesøg, efter bleskift på børnene, før tilberedning af mad, før man spiste og før man gav børnene mad. Ved en undersøgelse i den amerikanske hær var kravet kun: Grundig håndvask med sæbe 5 gange om dagen – det resulterede i et fald i luftvejssygdomme på 45%****.

Den gode nyhed er derfor: Ingen bør gå i panik, fordi desinfektionsmidler og engangshandsker er udsolgt. Lige så vigtigt er det ikke at berøre sit ansigt, f.eks. når man er ude at handle ind, og straks vaske sine hænder med sæbe i mindst 20 sekunder, når man kommer hjem.

Da børn (og mange voksne) ikke er så gode til at bedømme, hvor lang tid 20 sekunder er, har vi følgende tip: Syng Happy Birthday to gange! Om der skal synges højt eller lavt, må man heldigvis selv bestemme.