Babyer søvn

SIDS: Reducer risikoen for spædbarnsdød

Årsager og forebyggelse


SIDS er forkortelsen for ”Sudden Infant Death Syndrome”, og alle forældres mareridt: Pludselig uventet spædbarnsdød (eller vuggedød), hvor et tilsyneladende sundt barn afgår ved døden uden identificerbar grund. SIDS rammer især spædbørn i de første levemåneder. Næsten alle tilfælde har det til fælles, at barnet dør, mens det sover. Her kan du læse, hvilke årsager, der er til pludselig uventet spædbarnsdød, og hvilket forebyggende tiltag du nemt kan gøre!

Fakta om SIDS

I 1969 blev SIDS første gang defineret som ”når et spædbarn eller et mindre barn pludselig og uventet afgår ved døden, og der heller ikke ved obduktionen kan fastslås en dødsårsag”.

Den pludselige uventede spædbarnsdød sker som oftest ved, at barnets åndedræt ophører, mens det sover. Det rammer især børn under et år, og de fleste tilfælde indtræffer mellem2. og 4. levemåned1. Drenge rammes lidt oftere end piger1. SIDS forekommer meget sjældent, men er alligevel den hyppigste dødsårsag i industrilandene.2


Årsager

SIDS var længe omgærdet af mystik, da der ikke kunne fastlægges en årsag til den. I mellemtiden har en masse forskningsundersøgelser1 dog kastet lys over sagen og klarlagt fysiologiske årsager og risikofaktorer. Derfor er det muligt at gøre forebyggende tiltag.


Der er en forhøjet risiko ved4:

 • for tidligt fødte børn med komplikationer i graviditeten
 • Børn med ringe fødselsvægt
 • Spædbørn med sundhedsmæssige problemer i de første leveuger
 • Børn, der har været udsat for nikotin, alkohol eller narkotika under graviditeten
 • Babyer fra familier, hvor et barn allerede er død af SIDS
 • Børn med forudgående livstruende tilstande eller efter anfald af livløshed


Undersøgelser viser, at eksterne årsager, herunder især rygning under graviditeten kan være en medvirkende årsag.5

Udover eksterne årsager, såsom at barnet sover på ryggen, overophedning eller rygning, viste en undersøgelse fra 2018 også, at genetiske årsager kunne have en betydning.6 Muskelcellerne fungerer på grund af genetiske mutationer ikke korrekt. Hvis der så ligeledes er eksterne faktorer som en besværet vejrtrækning, fordi barnet ligger på ryggen, eller der er cigaretrøg i luften, kan den forkert fungerende muskulatur ikke forhindre iltmangel i blodet.


Hvordan kan man forebygge SIDS?

Der er nogle forebyggende tiltag, der anbefales. At disse anbefalinger virker, viser det fald i tilfælde af vuggedød, man begyndte at køre kampagner for, at børn skal sove på ryggen.


Det kan du gøre for at forebygge pludselig uventet spædbarnsdød:

 • Læg barnet på ryggen
 • Brug et fast underlag/madras 
 • Ingen mindre genstande i sengen, f.eks. bamser, tæpper, puder og fåreskind
 • Sørg for, at (barnets) soverum er køligt (18-20 grader Celsius); sengen må ikke stå ved siden af en radiator
 • Ingen tunge og for varme dyner, soveposer eller for meget tøj – mange forældre har tendens til at give barnet for meget tøj på
 • Ingen hovedbeklædning, når barnet skal sove
 • Ingen rygning i nærheden af barnet
 • Amning er med til at forebygge infektioner
 • Brug sut, hvis barnet gerne vil bruge sut8
 • Anbring barnets seng i nærheden af forældrene, en sideseng er også en mulighed
 • Lad ikke barnet sove i forældrenes seng
 • Sørg for god luftcirkulation omkring barnets seng og især barnets hoved - ingen babynest og sengehimmel
 • Lad ikke barnet være alene. Stress over at være ladt alene, uro og psykisk belastning er risikofaktorer ved SIDS. 
 • I de første 6. levemåneder anbefales det udelukkende at amme, om muligt. Det er også med til at forebygge SIDS. 
 • Brug af sut kan også bruges til at få barnet til at falde i søvn, men først når amningen fungerer godt.


Et godt fif til at mærke, om barnet har det for varmt, er at føle i barnets nakke i stedet for på hovedet. Hvis barnet her føles svedigt eller varm, tager du noget tøj af eller giver barnet noget lettere tøj på og/eller sørger for frisk luft.

Foto: Unsplash

Kilder: 

1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3268262/

2) https://safetosleep.nichd.nih.gov/safesleepbasics/SIDS/fastfacts

3) https://safetosleep.nichd.nih.gov/research/science/causes#triple 

4) https://safetosleep.nichd.nih.gov/safesleepbasics/causes 

5) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1586150/ 

6) https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30021-7/fulltext R Männikkö, L Wong, DJ Tester, et al.Dysfunction of NaV1.4, a skeletal muscle voltage-gated sodium channel, in sudden infant death syndrome: a case-control study Lancet (2018) published online March 28 

7) https://pediatrics.aappublications.org/content/138/5/e20162938?utm_source=TrendMD&utm_medium=TrendMD&utm_campaign=Pediatrics_TrendMD_0