Returrett

Som forbruker kan du trekke deg fra kontrakten innen en måned. Fristen begynner å løpe når du har mottatt varen og informasjonen om returrettet (altså første del av leveringen). Du kan enten returnere varen selv eller sende inn en skriftlig tilbakekallelse. For å holde fristen, må du i alle fall benytte deg av én av disse to mulighetene innen en måned.

YEn skriftlig tilbakekallelse må sendes til følgende adresse:

MAM-Hungária Kft.
MAM Baby AG Magyarországi Fióktelepe
H-9795 Vaskeresztes Fő u. 132
Hungária

Slik fungerer returprosedyren

5. MAM individuelle produkter

MAM individuelle produkter lages slik du vil ha dem og på bestilling. Derfor kan disse varene ikke returneres.

Mer info finner du i våre generelle forretningsbetingelser

Kundeservice

For ytterligere spørsmål vennligst kontakt MAM Consumer Service.