Toddler stands in front of the window pane and presses its hands against the glass

Att få barn som nyblivna föräldrar

Uppfostra barn: Sätta gränser för barn

En bra uppfostran och en bra relation


Så fort ett barn kommer måste vuxna inta en ny roll: föräldrarollen. Det är en fantastisk känsla men samtidigt ett stort ansvar. Till slut ska föräldrar inte bara ge barn kärlek, utan även hjälpa dem att ta sig fram i livet, lära dem sociala och kulturella koder och andra ”lärdomar”. Då uppkommer snart frågan: Hur sträng måste man vara som förälder? Kan en konsekvent uppfostran till och med skada relationen? Mer om detta hittar du här!

Varför det ofta är så svårt att säga nej.

Den allmänna meningen är att barn behöver regler för att kunna orientera sig. Då får de tydligt definierade gränser inom vilka de kan utvecklas. Här är det viktigt att tänka på hur tydligt och autentiskt föräldrarna förmedlar sina behov utan att skada andra.

Det är självklart inte så enkelt, eftersom vi ju inte vill såra någon. Ofta börjar problemen redan där – vi formulerar inte tydligt vad det egentligen gäller och vad vi vill. Man söker undanflykter, bortförklaringar och tar inte (eget) ansvar – när det gäller att uppfostra barn går det inte att dra en tydlig linje på det här sättet. 

Det gör alla inblandade osäkra och leder till ännu mer frustration än att direkt ge ett ärligt svar eller en uppriktig åsikt. 


Ta ansvar och var en förebild.

Otydlighet skapar förvirring hos framför allt barn. Ger man efter en gång men håller på reglerna nästa gång vet barnet inte vad det ska tro och vad det kan förlita sig på.

Som förälder vill vi så klart alltid våra barns bästa. Och just i dessa tider av överkonsumtion är det ofta inte den ekonomiska situationen som tvingar fram ett nej (när det till exempel gäller godis). Ibland gör sig det dåliga samvetet påmint – vilket inte bara du själv utan även omgivningen blir lidande av.

Sibling playing with baby on the floor

Hitta din uppfostransstil!

En sund balans mellan ja och nej och att hitta en egen, tydlig linje kan vara svårt. En mängd böcker om ämnet ledarstil och en uppsjö av ledarskapsseminarier visar att det även är på tapeten i arbetslivet.

Att vara förälder och att ansvara för uppfostran är helt jämförbart: man ska leda barnen genom livet och föregå med gott exempel. Det är inte alla som tycker att det faller sig naturligt, men som man brukar säga: Man växer med uppgiften!


Tips på vägen mot tydliga regler och en egen uppfostransstil:

  • Ta reda på vad du själv tycker är viktigt, vad du vill och inte vill.
  • Om du vet vilka dina egna behov är kan du formulera dina förväntningar tydligt till ditt barn (och din partner).
  • Tonen gör skillnaden: ditt barn kan ta ett nej om det sägs med kärlek och tydlighet.

Vi hittar vår egen väg – kommunikation i en ny generation.

Tidigare drogs en tydlig gräns mellan vuxna och barn. Idag råder som tur är en annan ton. Man lägger vikt vid kommunikation i ”ögonhöjd”. Det innebär självklart inte att det är barnen som ska bestämma och få allt de önskar.
I slutändan stärks din relation till dig själv och ditt barn om ni kan vara ärliga mot varandra. Och dit hör även ett nej – även om det kan vara svårt att förstå för en tvååring som just påbörjat sin självständighetsprocess.

Photos: Unsplash; Shutterstock


Rekommenderade MAM-produkter till dig