Expertens råd

Tips inför förlossning

Förlossningen – lär dig känna igen förlossningens faser och olika värkar

MAM experts Anja & Marie


Ju längre en graviditet fortskrider och ju mer förlossningsdatumet närmar sig desto fler frågor kretsar i huvudet på många kvinnor. Hur kommer min förlossning att bli? Vad kommer att hända och hur kommer värkarna att kännas. I den här artikeln ger vi en överblick över förlossningens olika faser och lite allmän information om värkar.

Förlossningens faser

En förlossning kan delas in i tre faser: öppningsskedet, utdrivningsskedet och efterbördsskedet. Dessa så kallade förlossningsfaser definieras olika för att de tar olika tid och beskriver olika delar av förlossningsprocessen. 

Öppningsskedet

Öppningsskedet kan i sin tur delas in i två underfaser: latensfasen och det aktiva öppningsskedet. Latensfasen är den första delen av förlossningen när kvinnan börjar känna regelbundna, smärtsamma värkar som tilltar i styrka efterhand. När livmodertappen har öppnat sig 4–6 centimeter tar det aktiva öppningsskedet vid. Då ska livmodertappen gå från delvis öppen vid 4–6 cm till helt öppen vid 10 cm.


Utdrivningsskedet

Även utdrivningsskedet kan delas in i två underfaser: nedträngningsfasen (den ”passiva” fasen) och krystfasen (den ”aktiva” fasen).

Nedträngningsfasen pågår från det att livmodertappen är helt öppen (10 cm) tills dess att barnet rört sig genom bäckenkanalen och står med huvudet mot bäckenbotten. I den här fasen känner du oftast ingen krystkänsla än, d.v.s. en önskan att hjälpa till och trycka på. Det kommer först i den efterföljande krystfasen. Då känner kvinnan reflexmässigt att hon vill trycka på och hjälpa barnet ut.


Efterbördsskedet

Den sista och avslutande förlossningsfasen kallas efterbördsskedet. Vad många inte vet är att även om barnet redan är fött så är förlossningen inte över än. Det är den först när hela moderkakan (placentan) med hinnor har kommit ut. Det kan ta en till två timmar.

Hur känner man igen värkar 

Mot slutet av en graviditet funderar många kvinnor över värkarna, hur de ska kännas och hur man vet att förlossningen verkligen är på gång.
Vad är en värk?
Värkar är när livmodermuskulaturen drar ihop sig i en sammandragning. Dessa sammandragningar förbereder kroppen inför förlossningen och hjälper dig att föda fram barnet. Mot slutet av graviditeten kan kvinnan uppleva olika typer av sammandragningar och värkar med olika funktioner. Det ska vi titta närmare i följande avsnitt.

Förvärkar
Förvärkarna brukar komma någonstans runt vecka 35 i graviditeten när barnet sjunker djupare ned i bäckenet för att vara i rätt läge för födseln. De kan upplevas väldigt individuellt från kvinna till kvinna. Många känner ingenting eller bara en lätt hårdnad i magen. Andra har regelbundna och smärtsamma förvärkar som kan hålla i sig i flera timmar. Sådana värkar kan vara svåra att skilja från äkta förlossningsvärkar, särskilt om det är första barnet. Många kvinnor upplever också kroppsliga förändringar under förvärkarna. Det kan till exempel vara besvär som andfåddhet eller halsbränna som försvinner lika snabbt som de kom. Även utomstående kan ofta märka förändringen genom att magen ser ut att ha sjunkit.
Förlossningsvärkar
När värkarna blir intensivare och påverkar livmodertappen brukar man tala om förlossningsvärkar. Förlossningsvärken vill förkorta livmoderhalsen och öppna livmodertappen.
Även dessa värkar upplevs olika från kvinna till kvinna. Några känner mest smärta kring ljumskarna, medan andra upplever att smärtan strålar ut i ryggen eller till och med ner i benen. Eftersom upplevelsen skiljer sig åt så mycket är det svårt att säga något generellt om hur värkar brukar kännas. Dessutom kan en kvinna uppleva förlossningsvärkarna på olika sätt från födsel till födsel.
Så hur vet man att det är förvärkar och inte förlossningsvärkar?
Som vi redan nämnt kan det vara svårt för många kvinnor att känna skillnad på värkarna. Förvärkar kan öka i frekvens och intensitet på samma sätt som förlossningsvärkar. Det kan skapa osäkerhet, särskilt hos kvinnor som väntar sitt första barn. Om du känner dig osäker ska du alltid kontakta din barnmorska eller förlossningsavdelningen på det sjukhus där du planerat att föda. De undersöka dig med ultraljud eller vaginalt för att fastställa vilken typ av värkar det handlar om.
Ett tips på vägen! Ofta kan ett varmt bad göra det lättare att skilja på förvärkar och förlossningsvärkar. Om du känner dig osäker på vilken typ av värkar du har kan du prova att fylla badkaret med vatten (36–37 grader). Lägg dig i badet i 10–15 minuter. Förvärkar försvinner oftast när du ligger i badet. Förlossningsvärkar stannar däremot kvar och kan till och med bli starkare och tätare.
Hur länge håller förlossningsvärkar på?
Alla kvinnor är olika och varje förlossning tar olika lång tid. Förlossningen börjar ofta med oregelbundna värkar som kommer med olika lång tid emellan. Efterhand tilltar värkarna i styrka och kommer tätare och mer regelbundet. Tidigare sades det att livmodertappen ska öppna sig ca 1 cm i timmen under öppningsskedet. Men den regeln gäller inte längre. Däremot vet man att det första barnet ofta behöver lite längre tid än det andra, tredje eller fjärde (o.s.v.) om alla är födda vaginalt.

MAM Experts

Midwives Anja & Marie
@hallohebamme

Anja och Maria är barnmorskor i Heidelberg i Tyskland. 2019 startade de sitt hjärteprojekt ”hallohebamme”

hallohebamme informerar föräldrar om allt som rör graviditet, förlossning och tiden direkt efter förlossningen genom olika plattformar som Instagram, TikTok och YouTube samt en egen podcast och blogg. 

Anja och Maria arbetar även på förlossningsavdelningen på en stor klinik i Heidelberg och som frilansande barnmorskor med hembesök, amningsstöd och kurser i egen regi.

REKOMMENDERADE MAM-PRODUKTER TILL DIG

MAM Comfort 0-3 - silikonnapp

Särskilt liten och lätt napp i 100 % silikon för nyfödda

99,00 kr

Feel Good 260ml Forest - Nappflaska i glas

Glasflaska i premiumkvalitet - med matt yta

159,00 kr