Premature baby in an incubator in hospital

Nybagte forældre

For tidligt fødte børn

Hvad er anderledes for forældre til præmature børn?


Egentlig havde man forestillet sig det sådan her: Det rødmossede barn på armen, familien er lykkelig, vi er hjemme efter et par dage. Ligesom alle andre. Men så falder det hele pludselig anderledes ud. Hvordan håndterer man det, når barnet kommer alt for tidligt? Og hvilke udfordringer er der først og fremmest?

Hvad er præmature/tidligt fødte børn?

I følge WHO’s definition anses1 børn, der fødes før den 37. graviditetsuge som for tidligt fødte. Alt efter, hvilken graviditetsuge barnet kommer til verden i, skelner man yderligere:

 • Inden den 28. graviditetsuge: Ekstremt tidligt født
 • 28. til 32. graviditetsuge: Meget tidligt født
 • 32. til 37. graviditetsuge: Moderat tidligt født

Takket være nutidens medicinske muligheder, har børn endda allerede fra den 24. graviditetsuge en god chance2 for at overleve. Risikoen for blivende skader på hjernen og/eller organer er dog større, jo tidligere barnet bliver født og jo ringere fødselsvægten er. For at skåne barnet bliver tidligt fødte (såvidt muligt) forløst ved kejsersnit.


Hvilke problemer kæmper tidligt fødte med?

 • Da lungerne ikke er fuldt udviklede, skal tidligt fødte børn tit have hjælp til at trække vejret. En hyppig komplikation er ”respiratorisk distress syndrom”. Når det er muligt, bliver moderen injiceret med kortison inden fødslen, for at fremskynde lungernes udvikling.
 • De små er meget modtagelige over for infektioner, da immunsystemet ikke er fuldt udviklet endnu. Harmløse bakterier kan blive livsfarlige.
 • Selv, når det tidligt fødte barn er ”modnet”, er bestemte organer eller organsystemet ikke fuldt funktionsdygtige.  
 • Som beskyttelse ligger præmature børn ofte i kuvøse, hvor temperaturen og luftfugtigheden er konstant for at beskytte mod bakterier.
 • Nogle gange har de også brug for at få ernæring via sonde.

Hvilke udfordringer har forældrene?

For de fleste forældre til præmature børn, lever de i stadig angst for at miste barnet. Afhængigt af, hvor mange medicinske indgreb barnet har brug for, kan det være svært for forældrene at se på barnet. Mulighederne for Tilknytning kan derfor være stærkt begrænset – også selvom man altid som udgangspunkt opfordrer til mest mulig kropskontakt, da det også kan fremme barnets udvikling.

Nogle forældre pendler mellem hospital og hjem i ugevis, eller bor delvist på hospitalet. En hverdag i faste rammer og at passe et arbejde, er så godt som umuligt. I endnu højere grad end hos alle andre friskbagte forældre, drejer alt sig om barnet og dets helbred.


For forældre til for tidligt fødte børn er meget anderledes:

 • Perioden, hvor man kommer sig efter fødslen i eget hjem med hygge, amning og at lære hinanden at kende, bortfalder.  
 • Man lever i en konstant undtagelsestilstand, der både psykisk og fysisk kan være belastende.
 • Også det, at man hyppigt er adskilt fra barnet, kan være svært.
 • Besøg er ikke eller kun i begrænset omfang muligt. Man kan ikke bare vise babyen frem for familie og venner - og gåture er heller ikke altid muligt.
 • I stedet for at se venner og familie, ser man overvejende læger, sygeplejersker og SOSU-medarbejdere.
 • I stedet for en uro, hænger der en monitor over sengen.
 • Mødre til tidligt fødte børn skal med kunstig hjælp få mælkeproduktionen i gang, for her gælder det mere end nogensinde: Modermælk er det bedste for barnet. Mange mødre til præmature børn tilbringer derfor i begyndelsen megen tid med en mælkepumpe. Det er besværligt, men det lønner sig, fordi mælken indeholder vigtige antistoffer, som hjælper guldklumpens immunsystem.

Close up, mother lovingly holding baby's hand
 

Hvordan kan jeg støtte forældre til tidligt fødte børn?

At man passer på med, hvad man siger. Udtalelser som ”jeg kender en, der også blev født for tidligt og nu er helt normal”, kan være problematiske. Ingen ved, hvad der vil ske. Forældrene har måske mange måneder med langvarige behandlingsforløb foran dem. Og hvad er egentligt ”normalt”?


Så frem for velmente råd: Lyt til forældrene.

I stedet for at stille nysgerrige spørgsmål om børnenes sundhedstilstand, er det måske bedre blot at spørge, hvordan forældrene har det. Selvom det kan være svært at sætte sig i deres sted – at lytte, det kan man altid.

Mennesker er forskellige. Nogle har brug for ro og at trække sig tilbage, mens andre har brug for adspredelse. Hvis du er usikker på, hvordan du kan hjælpe, kan du forsigtigt spørge forældrene.


Er hjemmelivet som hos andre forældre?

Selvom livet går videre efter hospitalsopholdet, afhænger mange ting af barnets sundhedstilstand og eventuelle begrænsninger. Tidligt fødte børn skal i mange tilfælde oftere og i længere tid til kontroller, da f.eks. indlæringsvanskeligheder først viser sig senere.

Men der er lys for enden af tunnelen: Takket være moderne medicinske fremskridt, udvikler mange præmature børn sig til glade og sunde børn, hvor man ikke kan mærke, at de har haft en svær start på livet. Og også forældrenes bekymringsrynker bliver med tiden ofte til smilerynker

Fotos: Unsplash, Shutterstock

Kilder:

1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth

2 https://www.nature.com/articles/d41586-020-01517-z#ref-CR1