Grunnleggende om narresmokker

Hvordan og hvor ofte skal narresmokker rengjøres og steriliseres?

Babyer har et grunnleggende sugebehov. Det beroliger, kan lindre tannpine og hjelper dem å sovne. Dette betyr at det er ekstremt viktig å ivareta narresmokkhygienen for å holde barnet ditt friskt.

Hold narresmokkene rene – selv om de er nye

Narresmokker bør steriliseres før første gangs bruk. Narresmokker kan steriliseres ved å koke dem i 5 minutter i en kjele med nok vann eller ved å legge dem i bløt i en blanding av vann og steriliseringsvæske.

Hvis du bruker en steriliseringsoppløsning, bør ikke narresmokken ligge i bløt lenger enn anbefalt, da dette kan skade materialet. Luftehullet er også veldig viktig: Det gjør at smokken kan klemmes sammen i munnen og tilpasses ganen, noe som er avgjørende for at kjeve og munn skal utvikle seg som de skal.

Riktig sterilisering av narresmokker

Det finnes flere metoder for å sikre at bakterier fjernes helt fra en narresmokk:

  • Koking: Kok narresmokken i ca. 5 minutter i en kjele med nok vann. Narresmokken skal være helt dekket av vannet, og luften skal presses ut av smokken på forhånd. Vi anbefaler at du bruker en egen kjele til å koke narresmokker. Husk å holde øye med vannivået under kokingen, slik at plasten ikke smelter i kjelen. Det er ikke nok å bruke vannkoker eller bare å helle kokende vann over narresmokken – bakteriene overlever fordi varmen ikke varer lenge nok.
  • Praktiske narresmokkesker: Noen narresmokker selges i spesielle esker som kan brukes til sterilisering i mikrobølgeovn. Se denne videoen for å se hvordan det gjøres. Hvordan du steriliserer narresmokker, har en betydelig innflytelse på CO2-avtrykket ditt. MAM-steriliserings- og transportesken reduserer for eksempel CO2-utslippene dine med opptil 77 % og sparer strøm.
  • Dampsterilisator: Steriliseringsbeholdere til mikrobølgeovn bruker varme og damp for å sterilisere narresmokker. Det finnes også apparater der flasker og/eller narresmokker kan steriliseres ved bruk av damp – dvs. uten mikrobølgeovn.
  • Kjemiske steriliseringsløsninger: Dette innebærer vanligvis å løse opp tabletter i kokt vann og la gjenstandene ligge i bløt i løsningen i et bestemt tidsrom (se instruksjonene som følger med i emballasjen).

Hva bør man ta hensyn til under koronapandemien?

Under covid-19-krisen anbefaler vi å være strengere med hygienen enn det som er vanlig for babyprodukter. Det anbefales å sterilisere flasker, smokker og narresmokker før hver bruk. Den beste fremgangsmåten for å sterilisere produktene våre er i mikrobølgeovn ved bruk av den selvsteriliserende funksjonen til MAM Easy StartTM Anti-Colic-flasken og den praktiske steriliseringsesken til våre narresmokker. Dette er raskt og bruker mye mindre strøm enn koking. Denne prosessen dreper ikke bare bakterier, men den reduserer eller dreper sannsynligvis også virus slik som det nye koronaviruset.