Young mother breastfeeds her baby, holds it in her arms, and smiles joyfully

Hälsa & välmående

Postpartum Hormoner

med MAM experten dr Alexandre Saosaka


Här får du veta allt om postpartum. MAM-experten dr Alexandre Saosaka förklarar hur mammans kropp förändras efter förlossningen och allt du behöver veta om förlossningsdepressioner.

Med postpartum menas tiden direkt efter förlossningen när kroppen ska återgå till tillståndet före graviditeten. Postpartum kallas även barnsäng eller fjärde trimestern. Under postpartumperioden sker inte bara kroppsliga utan även hormonella förändringar. Dessa förändringar kan påverka mammans emotionella mående och upplevs ibland som en bergochdalbana. Tillsammans med MAM-experten dr Alexandre Saosaka har vi gjort en översikt över de hormonella förändringarna för att förstå vilken påverkan postpartumperioden har på det känslomässiga måendet och vilka symtom som kan uppstå vid en förlossningsdepression. 


Hur länge varar postpartumperioden?

Postpartumperioden börjar när bebisen föds. Det finns ingen exakt definition på hur länge postpartumperioden varar, men man brukar utgå från en period på sex till åtta veckor efter förlossningen. Sedan försvinner effekterna från graviditeten successivt och så småningom återgår kroppen till det tillstånd som var före graviditeten. Den här återgångsprocessen sker emellertid ganska långsamt i små steg efter förlossningen. 

Vilka förändringar i hormonnivåerna inträffar direkt efter förlossningen?

Efter att bebisen fötts inträffar en mängd hormonella förändringar. En del av dem kan påverka ditt mentala tillstånd mer än andra. Direkt efter förlossningen inträffar följande hormonella förändringar:
  • Humant koriongonadotropin (hCG) är det hormon som förekommer mest under graviditeten. hCG-nivån minskar tydligt direkt efter förlossningen. Två till fyra veckor efter förlossningen av ett fullgånget barn har hCG-värdena oftast uppnått samma nivå som innan graviditeten.
  • Progesteron- och östrogenvärdena minskar direkt efter förlossningen. Under graviditeten producerar kroppen stora mängder av hormonerna östrogen och progesteron. De är avgörande för att ”må-bra-hormonet” dopamin och serotonin ska bildas. En plötslig minskning av dessa hormoner kan självklart påverka ditt mående.
  • När oxytocin utsöndras främjas sammandragningarna under förlossningen. Dessutom spelar hormonet en viktig roll för anknytningen mellan det nyfödda barnet och mamman. Postpartum avtar emellertid oxytocinvärdena igen. Det kan försämra det känslomässiga måendet och under de första dagarna efter förlossningen leda till det som kallas ”babyblues”.
  • För att öka produktionen av bröstmjölk utsöndras mer prolaktin. Prolaktinproduktionen kan också påverka dopaminnivåerna, vilket i sin tur kan leda till att man känner sig trött och på dåligt humör. 

Vad händer med hormonnivåerna under de första veckorna efter förlossningen? 

Under de första veckorna och månaderna ändrar sig dina hormonnivåer parallellt med din bebis utveckling. Ungefär tre månader efter förlossningen når östrogen- och progesteronnivåerna samma nivå som innan graviditeten. Hos mammor som ammar fortsätter ökade mängder av prolaktin och oxytocin att utsöndras.
Den hormonella omställningen påverkar inte bara ditt humör utan märks även fysiskt. Den sjunkande östrogennivån påverkar till exempel avfall av hårfolliklar, vilket kan leda till håravfall under postpartum. Det kallas även ”telogent håravfall”. Men oroa dig inte. Efter ett tag slutar det och den hårväxten återgår till det normala inom 6 till 15 månader postpartum.
Dessutom kan sömnbrist leda till att melatoninproduktionen påverkas negativt, vilket kan leda till ”postpartumsömnbrist”. Melatonin är ett hormon som stödjer dygnsrytmen.
Så fort du börjar vänja din bebis vid fast föda produceras mindre bröstmjölk, vilket gör att mindre av hormonet prolaktin produceras, som stimulerar mjölkproduktionen. På så sätt återgår du så småningom till din normala dygnsrytm. När detta inträffar skiljer sig mycket mellan olika kvinnor

Vad är skillnaden mellan ”normala” hormonsvängningar och en förlossningsdepression?

Som du ser inträffar en mängd hormonella förändringar efter förlossningen som påverkar ditt humör och din energi. Många postpartumsymtom upphör av sig själva under den första veckan. I vissa fall uppstår emellertid allvarligare symtom på en förlossningsdepression. Det är viktigt att ta symtomen på allvar och vid behov prata med en läkare. 

Hur du motverkar symtom på förlossningsdepression:

Om du har en känsla av att allt är dig övermäktigt och att dessa känslor bara förstärks med tiden ska du prata med din barnmorska eller läkare. Det är viktigt med en tidig diagnos med uppföljning och övervakning av en erfaren barnmorska för att kunna ge bästa möjliga behandling beroende på de psykiska förändringarna. Det är helt i sin ordning att be om hjälp och råd när du går igenom en svår period. Det är viktigt att du tar hand om dig själv för att också kunna ge din bebis det den behöver.

Källor:
Reyes FI, Winter JS, Faiman C. Postpartum disappearance of chorionic gonadotropin from the maternal and neonatal circulations. Am J Obstet Gynecol. 1985;153(5):486.
 Midgley AR Jr, Jaffe RB. Regulation of human gonadotropins. II. Disappearance of human chorionic gonadotropin following delivery. J Clin Endocrinol Metab. 1968;28(12):1712.
ACOG Committee Opinion No. 736: Optimizing Postpartum Care.Obstet Gynecol. 2018;131(5):e140.
Dennis CL, Fung K, Grigoriadis S, Robinson GE, Romans S, Ross L Traditional postpartum practices and rituals: a qualitative systematic review.Womens Health (Lond). 2007;3(4):487.

MAM-expert

DR. ALEXANDRE SASAOKA

CLÍNICA GESTA ITAIM

Utexaminerad från University of Medicine i Santo Amaro, medicinsk residency och gynekologi och obstetrik vid Santa Casa de São Paulo, subspecialisering i fetal medicin vid Santa Casa de São Paulo, medlem av International Society of Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology, masterstudent i fetal medicin vid University Federal of São Paulo och en del av den kliniska personalen på Hospital Israelita Albert Einstein.

Sources:

Reyes FI, Winter JS, Faiman C. Postpartum disappearance of chorionic gonadotropin from the maternal and neonatal circulations. Am J Obstet Gynecol. 1985;153(5):486.

 Midgley AR Jr, Jaffe RB. Regulation of human gonadotropins. II. Disappearance of human chorionic gonadotropin following delivery. J Clin Endocrinol Metab. 1968;28(12):1712.

ACOG Committee Opinion No. 736: Optimizing Postpartum Care.Obstet Gynecol. 2018;131(5):e140.

Dennis CL, Fung K, Grigoriadis S, Robinson GE, Romans S, Ross L Traditional postpartum practices and rituals: a qualitative systematic review.Womens Health (Lond). 2007;3(4):487.