Bebis milstolpar

Använda napp: Att börja med napp

Värt att veta om att använda napp


Alla barn har behov av att suga för att bli lugna – till och med innan de föds. Nappen kan här spela en viktig roll för att tillgodose sugbehovet. Beroende på ålder kan nappen också få vissa funktioner. Här får du veta hur och när det är bra att använda nappen och när det är dags att börja vänja av med nappen.

Bebisar har ett stort sugbehov. Från runt den 14:e graviditetsveckan kan man se på ultraljudet hur de ibland suger på sina egna fingrar.

Bebisar suger när de är hungriga, för tröst eller för distraktion. Det är framför allt under det första året som nappen kan vara ett bra hjälpmedel för att stilla det enorma sugbehovet.

Med tilltagande ålder hittar barnet nya sätt att bli lugn och hantera frustrerande situationer utan nappen.

Föräldrar och barn upplever ofta att det är besvärligt att sluta med nappen. Ofta är detta första gången i relationen mellan föräldrar och barn där föräldrarna hela tiden måste sätta gränser och där man förväntar sig att barnet ska utvecklas.

Vi har sammanfattat all viktig information om nappen och dess funktion åt dig:

Nappens funktion 

Beroende på barnets ålder fyller nappen olika funktioner.

Under de första månaderna tillgodoser nappen sugbehovet och har en lugnande effekt. Med tilltagande ålder hittar barn andra sätt att få tröst och distraktion.


Varför behöver barnet nappen?

Under det första året:

 • Tillgodoser sugbehovet
 • Verkar lugnande och tröstande
 • Bidrar till att lätta på stress
 • Rekommenderas mot plötslig spädbarnsdöd

Under det andra och tredje året:

 • Hjälper barnet att trösta sig självt
 • Bidrar till att lätta på stress
 • Kan stötta barnet som ”följeslagare” i ökad självständighet

Hanteringen av napp – föräldrarnas roll

Under det första året 

 • Använd nappen som ett hjälpmedel för att lugna barnet
 • Börja samtidigt med andra former av lugnande metoder (till exempel avslappning med hjälp av leksaker, musik, kroppskontakt)

Under det andra och tredje året 
 • Ge nappen främst för tröst
 • Minska nappens tillgänglighet
 • Be barnet att inte använda nappen, till exempel när det ska prata

Från tre års ålder

 • Använd bara nappen i särskilda situationer (till exempel vid flytt, nya familjesituationer)
 • Uppmuntra och använd andra former av tröst

Sluta med napp 
När är mitt barn redo att sluta med nappen? Från tre års ålder är det dags att ta farväl av nappen för gott. Orsaken är enkel: I den här åldern är mjölktänderna helt färdigbildade. Avgörande för tidpunkten för att sluta med napp är förutom barnets fysiska och psykiska utveckling även den miljö där barnet befinner sig. 

Fysisk utveckling
Börja med att minska nappanvändningen senast när ditt barn fått tänder och börjat prata. Den fysiska utvecklingen har kommit så långt att barnet kan gå själv och börja upptäcka världen.

Mental och känslomässig utveckling
Nappen kan hjälpa ditt barn att bli självständigt. Den bidrar med trygghet och att hantera utmanande situationer som exempelvis separation från en vårdnadshavare. Med tilltagande ålder hittar ditt barn andra sätt att hantera sådana situationer.
Ju mer ditt barn kan, desto bättre är den rustad att trösta sig självt med annat än med nappen. Tittar ditt barn i böcker på egen hand? Eller leker det för sig självt, om än under korta stunder? Då börjar det bli redo att ta adjö av nappen. Med hjälp av en vårdnadshavare brukar de flesta barn vara redo för detta från cirka tre års ålder.

Omgivningen och förutsättningar
Förutom barnets utveckling är det viktigt att ta hänsyn till den individuella situationen. Framför allt vid nya livshändelser är nappen en viktig tröstare, till exempel i en ny lekgrupp eller i förskolan. Eller om ett litet syskon gör entré. En flytt kan också vara en osäkerhetsfaktor. I sådana situationer kan det vara klokt att vänta lite med avvänjningen.

Källor: Maria Teresa Diez, Psychotherapist