Toddler stands in front of the window pane and presses its hands against the glass

Nybakte foreldre

Grensesetting: Barn som ikke hører etter

En god opdragelse og en god relation


Så snart børnene er født, skal de voksne påtage sig nye roller: De bliver forældre. Det er en vidunderlig følelse og samtidig et stort ansvar. Forældrene giver ikke kun børnene masser af kærlighed, men de skal også lære dem at navigere i livet, samt give dem viden om sociale og kulturelle normer og anden ”undervisning”. Her dukker dette spørgsmål hurtigt op: Hvor streng skal man være som forældre? Skader en konsekvent opdragelse måske endda relationen? Det får du mere at vide om her!

Derfor er det ofte så svært at sige nej.

Den udbredte holdning er: Børn har brug for regler, som de kan følge. Dermed har de klart definerede rammer, som de kan udvikle sig indenfor. Her er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan man som forældre tydeligt og autentisk kan formidle behov, uden at såre andre. 

Det er naturligvis ikke så nemt, for i sidste ende vil vi jo ikke fornærme nogen. Og ofte er det her, at dilemmaet begynder: Vi kommunikerer ikke tydeligt, hvad det egentlig drejer sig om, og hvad vi vil. Man kommer med undskyldninger, og der tages ingen form for personligt ansvar – også når det gælder opdragelse af børn, er der ingen faste regler. 

Det gør alle de involverede usikre og fører i sidste ende til flere frustrationer, end hvis du blot giver et ærligt svar eller en melding.


Påtag dig ansvaret med tydelig tale, og vær et forbillede.

Sådan en slingrekurs skaber blot forvirring hos børnene. Hvis du giver efter den ene gang og næste gang konsekvent håndhæver reglen, ved børnene ikke, hvordan de skal forholde sig, og hvad de kan regne med.

Som forældre vil vi naturligvis altid vores børn det bedste. Og netop i tider med overforbrug, er det sjældent den økonomiske situation, der tvinger os til at sige nej (hvis det f.eks. drejer sig om søde sager). Nogle gange bliver man senere overvældet af dårlig samvittighed – det lider man ikke kun selv under, men også personer omkring en.


Sibling playing with baby on the floor

Find din opdragelsesstil!

Det er en stor opgave at skabe en sund balance mellem ja og nej - og lægge sin egen tydelige linje. Talrige bøger om lederstil og en næsten uendelig række lederkurser, omhandler dette i et professionelt miljø.

At være forældre og opdrage er dog faktisk det samme: Man leder børnene gennem livet, og de lærer ved, at man er deres forbillede. Ikke alt ved forældreopgaven falder én naturligt fra begyndelsen – men hvordan er det nu, talemåden lyder: Man vokser med opgaven!


Tips til vejen mod klare regler og din egen opdragelsesstil:

  • Find ud af, hvad der er vigtigt for dig, og hvad du vil og ikke vil.
  • Når du kender dine egne behov, skal du kommunikere dine forventninger tydeligt til dit barn (og din partner).
  • Det kommer an på måden, det bliver sagt: Din lille skat kan godt klare at få et nej, når det bliver formidlet på en forståelig og kærlig måde.

Vi finder vores egen vej – kommunikation i en ny generation.
Hvor der tidligere var en tydelig grænse mellem voksne og børn, er der heldigvis en anden tone i dag. Man lægger værdi på kommunikation ”i øjenhøjde”. Det er naturligvis ikke sådan, at kun barnet har noget at skulle have sagt og straks får alle ønsker opfyldt. 
I sidste ende styrkes både din selvforståelse og forholdet til dit barn, når I har en ærlig omgangsform. Og her er et nej også en nødvendighed – også når den toårige i sine første skridt mod selvstændighed ikke helt forstår det.

Photos: Unsplash; Shutterstock


Anbefalte MAM-produkter for deg